კონტაქტი

მისამართი:

პავლე ინგოროყვას ქ. 8, თბილისი, საქართველო

ელექტროფოსტა:
caucasian.linguistics@gmail.com