იბერიულ - კავკასიური ენათმეცნიერების
წელიწდეული

ელექტრონული ჟურნალი "იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული" აცხადებს სტატიების მიღებას. სტატიების წარდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის 15 დეკემბერი სტატიები უნდა გაიგზავნოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:
caucasian.linguistics@gmail.com

The electronic journal “Annual of Ibero-Caucasian Linguistics” announces a call for papers. Paper Submission Deadline: December 15, 2023 Papers should  be submitted through  the following email address: 
caucasian.linguistics@gmail.com