გამოცემა II. (2021 წ.)

საერთო იბერიულ-კავკასიურ ძირთა მქონე ლოკალური პრევერბები აფხაზურში

297 Views

ნასესხებ კომპოზიტთა საკითხისათვის ქართულში, დიდოურსა და ბეჟიტურ ენებში

328 Views

ხემცენარეთა გვარ Celtis -ის ქართული სამეცნიერო სახელების დაზუსტების აუცილებლობა

135 Views

რა საჭიროა წრფელობითი ბრუნვის აღდგენა?

124 Views