ნანა მაჭავარიანი

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, საქართველო თბილისი

საერთო იბერიულ-კავკასიურ ძირთა მქონე ლოკალური პრევერბები აფხაზურში

77 Views

ლექსემა „ლაჩარი“ (ეტიმოლოგია)

114 Views