საერთო იბერიულ-კავკასიურ ძირთა მქონე ლოკალური პრევერბები აფხაზურში

77 Views
+ posts

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,
საქართველო თბილისი