ხემცენარეთა გვარ Celtis -ის ქართული სამეცნიერო სახელების დაზუსტების აუცილებლობა

11 Views
+ posts

ავტორი ნანა ხოჭოლავა - მაჭავარიანი არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი (საქართველო), ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი თბილისი, პ. ინგოროყვას #8.
ელფოსტა: mzeshina@mail.com