ქართველური ხარისხის ფორმათა წარმოების ზოგი თავისებურებისათვის

275 Views
+ posts

მერაბ ჩუხუა
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,
საქართველო, თბილისი, პ. ინგოროყვას 8
E-mail: merab.chukhua@tsu.ge / mchukhua@yahoo.com