ოიკონიმთა წარმოება დიდოურ ენაში

+ posts

არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი (საქართველო),
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ელფოსტა: nodariardoteli@yahoo.com