ლექსემა „ლაჩარი“ (ეტიმოლოგია)

+ posts

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,
საქართველო თბილისი