ზმნის ზოგიერთი თავისებურება ტაოურში

249 Views
+ posts

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველო, 6010, ბათუმი, ნინოშვილის 35
E-mail: maia.baramidze@bsu.edu.ge

+ posts

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველო, 6010, ბათუმი, ნინოშვილის 35
E-mail: mamia.paghava@gmail.com