აქტუალიზაციის ზოგი შემთხვევა ზეპირ მეტყველებაში

308 Views
+ posts

ბურჭულაძე თეა
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
საქართველო, თბილისი, პ. ინგოროყვას 8
ელფოსტა: burchuladzetea@gmail.com