გრამატიკული კლას-კატეგორიის ნაშთი ძველი ქართული ენის მორფოლოგიურ სისტემაში

338 Views
+ posts

გიორგი გოგოლაშვილი
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
საქართველო, თბილისი, პ. ინგოროყვას 8
E-mail: giorgigogolashvili@rambler.ru