იბერიულ - კავკასიური ენათმეცნიერების
წელიწდეული

ელექტრონული ჟურნალი "იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული" აცხადებს სტატიების მიღებას. სტატიების წარდგენის ბოლო ვადა: 2021 წლის 15 დეკემბერი სტატიები უნდა გაიგზავნოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:caucasian.linguistics@gmail.com

The electronic journal “Annual of Ibero-Caucasian Linguistics” announces a call for papers. Paper Submission Deadline: December 15, 2021 Papers should  be submitted through  the following email address: caucasian.linguistics@gmail.com

Электронный журнал «Ежегодник иберо-кавказской лингвистики» объявляет приём статей. Крайний срок подачи статей: 15 декабря 2021 г. Статьи следует присылать по следующему адресу электронной почты: caucasus.linguistics@gmail.com